top of page

ת.ז של חברות שילוח בישראל

הרבה פעמים אנחנו מגיעים לחברות שילוח כדי לחפש עבודה.

לא תמיד אנחנו יודעים מה מחכה לנו, כי כולם בהתחלה נותנים במה אבל רק ליום הקבלה/ראיון עבודה. לאחר יום שבוע אתה מבין איפה אתה עובד ולא תמיד אתה שמח בחלקך.

שליחים יקרים מידע זה מתבסס על עבודתי בפועל בחברות שילוח שונות ובתקופות שונות מהיום, אשמח לתקן אם קיים שינוי ממה שהיה בעבר.

**המלצה הקפידו לסגור דלת ביפה ולא ב''טריקה''. הגלגל תמיד מסתובב.

bottom of page