top of page
טופס הצטרפות שליח/קבלן

מלאו את הפרטים ובדקו אותם לפני שליחת טופס

 

Upload File
אני מתחייב לא לעקוף את שון הפצה ושילוח. בנוסף אחתום חוזה עבודה על פי חוק מול שון הפצה ושילוח.
אני ידוע בתור

*שימו לב- ע"י שליחת טופס הזמנה זה אתם מאשרים כי קראתם ואישרתם את תקנון ומדיניות המשלוחים שלנו*

 

לאחר שהצטרפת תוכל כבר להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שהקמתי איגוד השליחים בנוסף אתה יכול לקחת עבודות על הדרך
WELCOMEֱֱֱ
bottom of page