top of page

חקירות איתורים ומסירות זה למקצוענים בלבד

דיברתי עם חבר שנמצא זמן רב בתחום, כמובן שהוא מעדיף להיות סמוי ולא גלוי.
ת'אמת אני מבין אותו חוקר פרטי , לא ציפיתי לאחרת.
המקצוע עצמו מסוכן ולפעמים מאתגר , למשל מחלקת האיתורים צריכה לאתר את החייב או הנאשם דרך מדיה , טלפון , קרובי משפחה וממש חקירה לכל נושה בנפרד לעיתים זה לוקח זמן רב לאמת את הכתובת של החייב. בדיוק פה אנחנו נכנסים איפה שכולם נכשלים לאחר נסיונות שלי וחקירה בשטח, הגעתי למאתר תותח ששכנעתי אותו לעבוד איתנו באיגוד, כמובן שלא צריך להגיד המאתר/חוקר  עובד לפי הנהלים ועובד רק מול עורכי דין בלבד, אין צורך לנסות להזמין עבודה אם אתה לא עורך דין.
bottom of page