top of page

אחד מהשרותים שלנו זה משלוחים תחת פיקוח במסירה.

תמיד צריך תיעוד במקרה הצורך , בדיוק בשביל נוצרו הדפים כדי לחתום קיבלתי.

יצרתי משהו קטן ונחמד כדי לקבל אישור לקבלת החבילה או המסירות, 

ללקוחות - תקבלו אישור מסירת חבילה.+צילום מהשטח או ת.ז של המקבל.

לשליחים- ניתן להיכנס לקישור אישור מסירה לעדכן ותקבלו בסמס חוזר לפי בקשתכם.

Checking Inventory
bottom of page